About Us

MF Motion is the first choice for bike lovers

WHO WE ARE

จากจุดเริ่มต้นของความชอบ สู่จุดเริ่มต้นของบริษัทในเครือและการก่อตั้งบริษัท Motor Field Thailand ขึ้นในปี 2004

Motor Field Thailand คือธุรกิจขายเครื่องยนต์ของเจ็ทสกีมือสอง ที่มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ โดยเริ่มจากการขายเครื่องยนต์มาเป็นการขาย เจ็ทสกี เรือ ทั้งจากที่เป็นสินค้ามือสองมาเป็นสินค้าใหม่ จนเป็นผู้นําด้านการนําเข้ารวมถึงเป็นผู้จัดจําหน่ายสิ้นค้าคุณภาพระดับชั้นนํา ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของคณะผู้บริหารที่เห็นโอกาสและช่องทางทางธุรกิจเพิ่มที่สามารถต่อยอดได้เพื่อให้ธุรกิจสอดคล้องเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ และเห็นโอกาสทางธุรกิจจึงเกิดการต่อยอด และนํามาสู่การก่อตั้งบริษัทที่สองภายใต้แนวคิดใหม่เกิดเป็น MF Town

MF Town คือบริษัทที่จะเข้ามาแก้ไขจุดบกพร่องของระบบ ด้วยสภาวะที่บริษัทมีการนําเข้าของจํานวนมาก และประสบปัญหาไม่มีที่เก็บของเหล่านั้น เราจึงสร้างโกดังของเราขึ้นมาสําหรับให้เช่า นอกจากจะทําให้บริษัทสามารถดําเนินการต่อได้แล้ว ทางผู้บริหารก็ยังคงต่อยอดธุรกิจจากการทําเกี่ยวกับเจ็ทสกี ขยายมาเป็นเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซด์เพื่อครอบคลุมตลาดให้มากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เราต้องการที่จะส่งต่อในสิ่งที่เราชอบให้กับลูกค้าที่ชอบในสไตล์เดียวกันกับเรา” ซึ่งให้ค่ายรถยักษ์ใหญ่อย่าง BMW มาเป็น Partner ในเวลาต่อมา โดยธุรกิจเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์เริ่มต้นจากการเปิดสาขาที่พระราม 2 ชื่อบริษัทว่า MF Motorrad จํากัด โดยถือเป็นสาขาแรกของเครือ MF Group ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับมอเตอร์ไซด์เพียงอย่างเดียว โดยธุรกิจเกี่ยวกับมอเตอร์ไซด์ทําให้เห็นช่องทางอื่นๆ และทําให้เราเริ่มขยายสาขาในที่อื่นๆ เพิ่มเติม คือ สาขาพระราม 5 ซึ่งเปิดดําเนินการในปี 2016 และสาขาทองหล่อที่กําลังจะเปิดในเดือนมกราคม 2018 ชื่อ Motorrad Café ที่เปิดเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟและมีมอเตอร์ไซด์อยู่ในร้านเพื่อสร้าง Community ให้กับลูกค้า ด้วยความที่เราชอบ Jet Ski ซึ่งเป็นกีฬาที่มีอุปกรณ์และ Accessories ที่หลากหลายเราจึงได้นําแบรนด์ Jet Pilot เข้ามาขายในประเทศ ซึ่งทําให้เราได้เป็นผู้นําเข้าและผู้จัดจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสําหรับแบรนด์นี้ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์กีฬาทางนํ้า เช่น เสื้อผ้า ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพของแบรนด์ใน ประเทศออสเตรเลีย ตอบโจทย์ Lifestyle สําหรับผู้ที่ชื่นชอบ Jet Ski

บริษัทที่ก่อตั้งล่าสุด คือ บริษัท MF Motion เป็นบริษัทที่ต่อยอดจากช่องทางที่เราเห็นว่าสามารถขยายธุรกิจ และเพิ่มความสามารถของเราในการควบคุมการทํางานหรือควบคุมการทําธุรกิจในเครือให้มีความรัดกุมได้มากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้สามารถเพิ่มยอดขายและขยายทีมสําหรับการดูแลและบริหารได้ โดย MF Motion เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับ MF Motorrad เพราะลูกค้ามีการใช้บริการที่หลากหลาย ตั้งแต่การนํารถเก่ามาขายเพื่อลดราคาซื้อของรถคันใหม่(เทิร์นรถ) หรือมีบริษัทที่ต้องการใช้รถ BMW เราเลยตั้ง MF Motion ขึ้นมาเพื่อดูแลความต้องการเหล่านี้นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ให้เช่า สําหรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่ต้องการขี่มอเตอร์ไซด์ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?